PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Institucije socijalne zaštite u Srbiji: podrška reformskoj strategiji

 

INSTITUCIJE SOCIJALNE ZAŠTITE U SRBIJI:
PODRŠKA REFORMSKOJ STRATEGIJI

 

Projekat obuhvata 15 obilazaka radi utvrđivanja činjeničkog stanja u institucijama socijalne zaštite za smeštaj lica sa posebnim potrebama: odraslih i dece sa različitim oblicima mentalnih poremećaja, dece bez roditeljskog staranja i/ili sa poremećajima socijalnog ponašanja, osoba otežanog kretanja i starijih lica. Cilj ovih istraživačkih misija jeste da ojača ulogu civilnog sektora kao "zagovarača" protiv dugotrajne i često neopravdane institucionalizacije osoba sa posebnim potrebama, a za poštovanja međunarodno priznatih standarda u toj oblasti. Rezulatati projekta - planiranog u trajanju od 18 meseci - su argumentovane, komparativne analize sa smernicama za nadležne zvaničnike i relevantne institucije. Analize-izveštaji se predstavljaju javnosti na konferencijama za novinare.

Uz pomoć mreže organizacija civilnog društva, koje se bave specifičnim, osetljivim grupama populacije, i zajedno sa Mental Disability Rights International /MDRI/ - kad god je to moguće - Helsinški odbor ovim zagovara promenu politike u oblasti institucionalizacije i institucija socijalne zaštite, koja bi, između ostalog, bila usmerena pružanju adekvatnih usluga za odrasle i decu sa posebnim potrebama u porodičnom okruženju i na nivou lokalnih zajednica.

Program se realizuje uz podršku Instituta za otvoreno društvo i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru MATRA/KAP programa.

 

 

 

 

 

LJUDI NA MARGINI (4)

Izveštaj o stanju u socijalnim ustanovama za smeštaj dece i omladine ometene u mentalnom razvoju, odnosno za odrasle ometene u mentalnom razvoju i duševno obolela lica

Beograd, septembar 2009.

Socijalne ustanove u kojima su smeštena deca i omladina ometena u mentalnom razvoju, odnosno odrasli ometeni u mentalnom razvoju i duševno obolela lica, predmet su trećeg izveštaja u okviru projekta Helsinškog odbora za ljudska prava pod nazivom "Socijalne ustanove u Srbiji - Podrška reformski orijentisanoj strategiji", koji se realizuje zahvaljujući pomoći Open Society Institute iz Budimpešte, a kome se...    Acrobat PDF (849kb) >>>

 

LJUDI NA MARGINI (3)

Izveštaj o stanju u socijalnim ustanovama za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju

Beograd, septembar 2009.

Izveštaj o stanju u socijalnim ustanovama za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju, iz mnogo razloga zauzima centralno mesto u okviru projekta Helsinškog odbora za ljudska prava pod nazivom "Socijalne ustanove u Srbiji - Podrška reformski orijentisanoj strategiji", koji se realizuje zahvaljujući pomoći Open Society Institute iz Budimpešte, a kome se priključila i Ambasada Kraljevi...   Acrobat PDF (1.63mb) >>>

 

Prezentacija Izveštaja:

SOCIJALNE USTANOVE U SRBIJI - PODRŠKA REFORMSKI ORJENTISANOJ STRATEGIJI

14. April 2009.

Acrobat PDF (669kb) >>>

Izveštaj o stanju u socijalnim ustanovama za smeštaj starih lica i osoba sa invaliditetom je deo projekta Helsinškog odbora za ljudska prava pod nazivom "Socijalne ustanove u Srbiji - podrška...    Detaljnije >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment