PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Mladi Sandžaka protiv ekstremističkih ideologija – druga faza projekta

 

MLADI SANDŽAKA PROTIV EKSTREMISTIČKIH IDEOLOGIJA –
DRUGA FAZA PROJEKTA

Kroz otvorene razgovore mladih i policije u Sandžaku, učesnici u projektu koriste društvene mreže i javne događaje za promociju poruka protiv ekstremističkih ideologija. U regionu u kome politički konflikti i društveni problemi onemogućavaju stabilan ekonomski razvoj i doprinose niskom stepenu zaposlenosti mladih, ovaj projekat će tokom 24 meseca dodatno razvijati aktivnosti iz prve faze projekta. Koristeći znanje i informacije stečene tokom prve faze projekta, omladina Sandžaka će nastaviti da kroz društvene mreže dekonstruiše mitove o policiji u lokalnoj zajednici i daje pozitivnu sliku o islamu i omladinskoj kulturi. U saradnji sa lokalnom policijom, mladi ljudi će u Sandžaku organizovati javne događaje kao što su koncerti, sportska takmičenja i druge aktivnosti koje promoviču toleranciju, obrazovanje, inkluziju i nenasilje. Projekat sa realizuje uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.

 

 

MLADI NA DELU PROTIV NASILJA I EKSTREMIZMA

30. avgust 2016.

Omladinska grupa iz Novog Pazara organizovala je 9. aprila 2016. godine turnir u mini fudbalu tokom koga su promovisane poruke tolerancije i sportskog navijanja, kao što su „Navijaj za sport!“ i „Ne mrzim, volim“.

Turniru su prisustvovali učenici srednjih škola, studenti, profesori i drugi stanovnici Novog Pazara. Članovi omladinske grupe izveli su „Pedagoški komad o
odlučivanju“ u Novom Pazaru 12. juna 2016. godine. U središtu pažnje je poučni komad Bertolta Brehta „Onaj koji kaže da i onaj koji kaže ne“. Mentor mladih tokom procesa pripreme ovog pozorišnog komada bio je režiser Zlatko Paković. Cilj je bio da učesnici preispitaju svoja politička gledišta i da nauče da dovode u pitanje ustaljene
društvene, običajne, religijske i ideološke norme koje se uobičajeno neupitno prihvataju. Nakon izvođenja predstave, jedan učesnik je rekao: „Predstava nam je...   Detaljnije >>>

 

TRG BEZ NASILJA I
EKSTREMIZMA

Tutin, 9. februar 2016.

Omladinska grupa Helsinškog odbora „Mladi na delu“ izvela je u Domu kulture Tutin performans pod nazivom "Trg bez nasilja i ekstremizma".
Mladi su dekonstruisali uobičajene stereotipe koje ljudi iz drugih krajeva Srbije imaju kada prvi put dolaze u Tutin. U ovom događaju su učestvovali...   Detaljnije >>>

 

EKSTREMIZAM PO
ŽIVOT!

11. avgust 2015.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i omladinska grupa Mladi na delu su tokom jula i avgusta organizovali javne događaje
u Prijepolju, Sjenici i
Novom Pazaru. Tokom događaja, mladi su delili letke sa porukama koje promovišu...   Detaljnije >>>

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment