REGION

Hrvatska  |  Bosna  |  Kosovo  |  Crna Gora  |  Makedonija

 

KOSOVO

STRANA ::: 1

INFO   :::  Region > Kosovo - STRANA 2 > Srpsko-albanski civilni dijalog > Deklaracija učesnika dijaloga civilnog društva...

 

Deklaracija učesnika dijaloga civilnog društva Srbije i Kosova

Beograd, 18. maj 2011.

Deklarata - Albanian (186kb) >>>

Odnosi Srbije i Kosova ulaze u fazu međusobnog priznavanja realnih potreba. O tome svedoči početak zvaničnog dijaloga koji bi teško bio moguć bez prethodne stalne saradnje predstavnika civilnog društva. Dosadašnja saradnja na nivou civilnog društva je doprinela izvesnoj relaksaciji odnosa, ali i stvaranju uporišnih tačaka za ono što nam tek predstoji.

U kontekstu ovih promena, naše iskustvo potvrđuje da je dijalog jedini način za otvaranje perspektiva oba društva, pogotovo što se sada ceo region suočava sa velikim teškoćama tranzicije i konsolidacije država.

Utoliko više smo mi, predstavnici dela civilnog društva Srbije i Kosova, uvereni da se zajednička stremljenja ka evropskim integracijama mogu ostvariti jedino ako pokažemo da razumemo i uvažavamo međusobne interese i potrebe.

Ova zajednička stremljenja od nas zahtevaju ozbiljno promišljanje i prilagođavanje kako bismo svoje obaveze i odgovornosti još bolje uskladili sa duhom vremena i očekivanjima građana.

Mi, predstavnici ovog dela civilnog društva, želimo da podstaknemo rešavanje brojnih otvorenih pitanja od interesa za obe strane. Potreba za uzajamnim odnosima u svim oblastima - od slobode kretanja do ekonomije i kulture - jača je od formalnih i stvarnih prepreka. Jer, svako odgođeno rešavanje životnih, svakodnevnih problema građana odgađa našu zajedničku, evropsku agendu.

Suštinsko uključivanje u zajednicu evropskih naroda zahteva promenu višedecenijskog mentaliteta i dubinsku evropeizaciju društva u kojoj niko ne ostaje po strani.

Pred nama su veoma složeni problemi i velika očekivanja građana za promenu stvarnosti. A drugačija stvarnost iziskuje i promenu društvene klime i sistema vrednosti. Srbija će se rasteretiti bremena prošlosti samo iskrenom gradnjom dobrosusedskih odnosa. To znači da treba da učini neophodan iskorak ka prihvatanju nove kosovske realnosti - nezavisnosti.

Imajući u vidu značaj civilnog dijaloga u svim post-konfliktnim društvima i jedinstven kurs kojim ovaj deo civilnog društva može da doprinese daljoj normalizaciji odnosa, pozivamo vlade Srbije i Kosova, i međunarodnu zajednicu da podrže naše aktivnosti i napore.

 

POVEZANE VESTI

Civilni sektor: Mostovi saradnje Beograda i Prištine

Dijalog civilnog sektora bitan za resavanje dnevnih problema, tanjug

Civilni sektor podstiče dijalog, voanews

Politički dijalog nije dovoljan, rts

 

KOSOVO

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment