PROJEKTI
- ARHIVA -

ARHIVA

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Srpsko-srpski dijalog u srpskim enklavama na Kosovu

 

SRPSKO-SRPSKI DIJALOG U SRPSKIM ENKLAVAMA NA KOSOVU

Projekat je koncipiran tako da ohrabri Srbe u enklavama južno od Ibra, koji čine oko 70 posto ukupnog srpskog stanovništva na Kosovu, da svoje ljudska, manjinska, društveno-ekonomska i politička prava ostvaruju kroz kosovske institucije umesto da ostaju na marginama kosovskog društva i budu instrumentalizovani za nerealne pretenzije zvaničnog Beograda. Projekat istovremeno sensibiliše javnost u Srbiji, kao i Srbe na severu Kosova, o realnim potrebama, brigama i interesima njihovih sunarodnika koji u završnoj fazi puta Kosova ka nezavisnosti ostaju u samoizolaciji. Da bi postigao ove ciljeve, projekat, sa jedne strane, pojašnjava Srbima u enklavama realnosti i puteve za ostvarivanje ekonomskog napretka i političke reprezentacije, a, sa druge, potstiče profesionalne medije da se bave ovom problematikom. Projekat organizuje neformalne, interaktivne sastanke između predstavnika liberalno orijentisane inteligencije iz Srbije i njihovih kolega Albanaca, i stanovnika srpskih enklava. Tokom šest meseci trajanja projekat predviđa održavanje oko 16 takvih sastanaka.

Projekat podržava Rockefeller Brothers Fund.

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ

april - maj 2009.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji deluje u kosovskim enklavama više od godinu dana. Kroz stalni obilazak enklava I komunikaciju sa obe zajednice može se zaključiti da se situacija na Kosovu kroz čitav taj period prelama oko dve ključne tačke, odnosno dva ključna problema. Reč je o: a) problemima koji su posledica države u nastajanju, i b) problemima koje generiše ekonomska situacija...
MS Word (154kb) >>>

 

IZVEŠTAJ HELSINŠKOG ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI

Kancelarija u Prištini

Mart 2009

Posete srpskim enklavama

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, u daljem tekstu HOS, (kancelarija u Prištini) redovno obilazi srpske enklave na Kosovu i pravi presek situacije u njima. U kontaktima sa ljudima u enklavama HOS dobija verodostojne informacije, koje su relavantne za sve aktere na Kosovu (kosovsku vladu...
MS Word (422kb) >>>

 

IZVEŠTAJ

Izveštaj o ekskurziji pripadnika srpske zajednice iz enklave Sijarička Župa 18. novembra 2008.

U organizaciji Helsinškog odbora 18. novembra 2008. godine organizovana je ekskurzija grupe pripadnika srpske zajednice iz enklave Sirjačka Župa. U toj enklavi trenutno ima oko 12.000 stanovnika (75% Srba i 25% Albanaca). U grupi je bilo 49 žena, aktivista za ljudska prava, zatim predstavnika nevladinih organiza...   Detaljnije >>>

 

IZVEŠTAJ O RADU KANCELARIJE HELSINŠKOG ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA

Kancelarija u Prištini za prva četri meseca

Helsinški odbor za ljudska prava je otvorio kancelariju u Prištini oktobra 2008. godine sa ciljem observira stanje u enklavama i da srpskoj zajednici pomogne u komunikaciji sa kosovskim institucijama I međunarodnim predstavnicima u Prištini. Odluka o otvaranju kancelarije rezultat je višemesečnog prisustva...
MS Word (336kb) >>>

 

MESEČNI IZVEŠTAJ KANCELARIJE HOS U PRIŠTINI ZA OKTOBAR 2008. GODINE

Ovo je prvi periodični izveštaj Kancelarije HOS koji se odnosi na pregled relevantnih događanja

Peticija protiv EULEX
Na Kosovu je u toku potpisivanje peticije protiv misije EU-EULEX. Izvori u kosovskim srpskim sredinama tvrde da je peticiju do sada potpisalo oko 20.000 Srba, najviše na severu Kosova u Mitrovici i u srpskim...
MS Word (70kb) >>>

 

POSETA ORAHOVCU, VELIKOJ HOČI I MANASTIRU U ZOČIŠTE

23. septembara 2008

Orahovac je gradić opština u jugozapdnom delu Kosova udaljeno 64 km. od Prištine i 32 km. od Prizrena . Prema najnovijim podacima opština Orahovac ima 85.698 stanovnika. Od toga oko 1.300 Srba i oko 420 ostali (Roma, Aškalije, Egipćana i Bošnjaka). Pre oružanog sukoba 1998-1999. u Orahovcu bilo je nešto više od 5.000 Srba. Većina su...
MS Word (85kb) >>>

 

ZABORAVLJENI SVET - ENKLAVE NA KOSOVU

Septembar 2008

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji okončao je realizaciju projekta "Srpsko-srpski dijalog u srpskim enklavama na Kosovu". Cilj projekta bio...
Acrobat PDF (2.21mb) >>>

 

POSETA HELSINŠKOG ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA KOSOVU

21-23 mart 2008.

Download MP3 (3.29mb) >>>

Helsinški odbor je pre par dana krenuo na Kosovo u posetu srpskim enklavama: Štrpce - Brezovica, Mušnikovo...
MS Word (162kb) >>>

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment