PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Monitoring reforme zatvorskog sistema u 2010 godini

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA U 2010 GODINI

pro-crd.gif (3593 bytes)

Po metodologiji prethodnog, tromesečnog projekta, takođe realizovanog uz podršku Civil Rights Defenders, kojim su bile obuhvaćene dve zatvorske institucije u Srbiji - Okružni zatvor u Leskovcu i Kazneno-popravni dom za maloletnike u Valjevu (o čemu su objavljena dva iscrpna izveštaja), Helsinški odbor nastavlja da proverava rezultate ostvarene u mnogo najavljivanoj reformi zatvorskog sistema. Ovog puta, u periodu od šest meseci, tim nezavisnih eksperata proverava ključne aspekte zatvorskog života u još četiri ustanove: Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, Okružnom zatvoru u Novom Sadu i Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Rezultati monitoringa biće predstavljani javnosti na konferencijama za novinare i okruglom stolu, ali i u ediciji u kojoj će biti dat prikaz situacije u zatvorima u Srbiji u 2010. godini. Kratkoročni cilj ovog projekta jeste da podstakne napredak ka ciljevima reforme sistema izvršenja krivičnih sankcija i doslednom sprovođenju mera protiv torture i/ili ponižavajućeg postupanja u zatvorima u Srbiji (u skladu sa standardima Komiteta za sprečavanje torture Saveta Evrope).

 

 

 

 

Helsinške sveske br. 30

ZATVORI U SRBIJI 2010

Praćenje reforme zatvorskog sistema

Beograd, 2011.

sveske30.jpg (2901 bytes)

Unapređivanje krivičnopravnog sistema, kao preduslov za izgradnju boljeg i bezbednijeg društva, jedan je od
najvažnijih aspekata reforme pravosuđa koja se u Srbiji sprovodi poslednjih
godina. Osim nesumnjivog značaja za zajednicu, posmatran u kontekstu ljudske bezbednosti ovaj segment reforme dodatno dobija na važnosti, jer je neminovno...   Acrobat PDF (465kb) >>>

 

MONITORING ZATVORSKOG SISTEMA - 2010

ZATVORI U SRBIJI

jul-oktobar 2010

Praćenje reforme zatvorskog sistema u Srbiji

Od poslednje posete Helsinškog odbora decembra 2005.godine, KPZ u Sremskoj Mitrovici je izveo nekoliko investicionih radova. Delimično je renoviran i paviljon, izvršena je rekonstrukcija dela kuhinje, sanacija dela
bolnice, izgrađena su tri nova objekta: za meru pritvora i prijemno odeljenje, odeljenje bez droge i objekat u okviru poluotvorenog odeljenja "Zelengora". Renovirano je
odeljenje OPN, koji je posle pobune 2006. godine bilo
znatno oštećeno. U disciplinskom delu sada je smeštena "samica" i prostor za meru...   Acrobat PDF (311kb) >>>

  

MONITORING
ZATVORSKOG SISTEMA -
2010

KAZNENO-POPRAVNI
ZAVOD U SREMSKOJ
MITROVICI

27. i 28. oktobar 2010.

Od poslednje posete Helsinškog odbora decembra 2005.godine, KPZ u Sremskoj Mitrovici je izveo nekoliko investicionih radova. Delimično je renoviran I paviljon, izvršena je rekonstrukcija dela kuhinje, sanacija dela bolnice, izgrađena su tri nova objekta: za meru pritvora i prijemno
odeljenje, odeljenje bez droge i objekat u okviru poluotvorenog odeljenja "Zelengora". Renovirano je odeljenje OPN, koji je...
MS Word (162kb) >>>

 

MONITORING
ZATVORSKOG SISTEMA -
2010

OKRUŽNI ZATVOR U
NOVOM SADU

22. i 23. septembar 2010.

U vreme posete
Helsinškog odbora u
zatvoru je bilo 624 lica, a kapacitet zatvora je 350. Ovaj podatak je sasvim dovoljan da ilustruje, ne samo uslove života, već i sve ostale aspekte važne za izvršenje sankcija, koji se tiču i osuđenika i
zaposlenih u zatvoru. Za razliku od poslednje posete u decembru 2006. godine, kada smo konstatovali rasterećenje pritvorskog dela, sada je problem prenaseljenosti veoma ozbiljan. U pritvoru smo...
MS Word (146kb) >>>

 

MONITORING
ZATVORSKOG SISTEMA -
2010

SPECIJALNA ZATVORSKA
BOLNICA

27. i 28. jul 2010.

Prethodna poseta ovoj ustanovi obavljena je 31. januara 2006. godine. To je bilo neposredno pošto je KPD Bolnica preimenovana u Specijalnu zatvorsku bolnicu, a u periodu pošto su ustanovu posetili predstavnici Ministarstva zdravlja. Ovi događaji su predstavljali vrlo
ohrabrujuća dešavanja,
koja smo doživeli kao
početak značajnog procesa sistemskog rešavanja statusa zdravstvene zaštite unutar sistema za
izvršavanje zatvorskih...
MS Word (154kb) >>>

 

MONITORING
ZATVORSKOG SISTEMA -
2010

KAZNENO-POPRAVNI
ZAVOD ZA ŽENE U
POŽAREVCU

6. i 7. jul 2010.

Činjenica da je Kazneno-
popravni zavod za žene u Požarevcu jedina ustanova u Srbiji u koju se upućuju žene osuđene na zatvorsku kaznu, uz brojne
specifičnosti koje bi trebalo da proizilaze iz toga, razlog su da tim Helsinškog
odbora za ljudska prava (HOS) ovoj ustanovi uvek posvećuje posebnu pažnju. Imajući u vidu izveštaje o prethodnim posetama,
može se zaključiti da su uslovi u zatvoru još uvek daleko od primerenih...
MS Word (181kb) >>>

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment