PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Sandžački dijalozi: podrška prevazilaženju podela i artikulisanju...

 

SANDŽAČKI DIJALOZI: PODRŠKA PREVAZILAŽENJU PODELA I ARTIKULISANJU STVARNIH INTERESA REGIONA

U fokusu projekta su dijalozi na lokalnom nivou, koji, kako stoji i u samom nazivu projekta, treba da pomognu u prevazilaženju podela i artikulisanju stvarnih interesa oblasti Sandžaka. Tačnije, kroz četiri tematske radionice, jednu celodnevni konferenciju i ediciju sa transkriptima relevantnih diskusija na konferenciji, projekat "pokriva" političke podele, verske tenzije, rodnu ravnopravnost (u okruženju u kojem je percepcija uloge žene i dalje izrazito tradicionalna i konzervativna) i preduzetništvo (koje je doživelo nagli pad nakon ekonomskog buma devedesetih godina prošlog veka). Ove preokupacije su utoliko važnije kada se imaju u vidu mogućnosti za napredak i emancipaciju, koje Srbiji i svim njenim delovima nudi SSP sa Evropskom unijom. Ciljne grupe projekta su: članovi skupština sandžačkih opština, predstavnici verskih zajednica, žene uključene u društveni, ekonomski i politički život Sandžaka, lokalni preduzetnici, predstavnici civilnog sektora i sandžačke inteligencije. Konačni korisnici rezultata projekta su: svi faktori od uticaja na političku, društvenu i ekonomsku situaciju u oblasti Sandžaka, verske zajednice, civilno društvo u celini, republički organi u čijoj su neposrednoj delatnosti bezbednosna pitanja, ljudska Aktivnosti i adekvatnija raspodela nadležnosti u Srbiju, uključujući tu i decentralizaciju; međunarodni faktori angažovani na izgradnji poverenja, sprečavanju kriza i upravljanju krizama u jugoistočnoj Evropi. Iniciranjem dijaloga koji treba da pomognu u premošćavanju političkih, društvenih i verskih podela u Sandžaku i okupljanjem "pod istim krovom" korisnika koji najbolje oslikavaju te podele, projekat teži da doprinese demokratskoj političkoj participaciji i reprezentaciji, kao i mirnom prevazilaženju grupnih interesa, borbi protiv diskriminacije na rodnoj ili etničkoj osnovi i jačanju potencijala za pozitivne promene.

Realizaciju ovog jednoipogodišnjeg projekta pomogla je Delegacija Evropske komisije u Srbiji u okviru EuropeAid programa.

 

 

 

 

 

 

SANDŽAK I EVROPSKA PERSPEKTIVA

Konferencija za novinare Helsinškog odbora za ljudska prava

16. jul 2010.

MS Word (66kb) >>>

PUBLIKACIJA: "Sandžak i evropska perspektiva" (2.15mb) >>>

Helsinški odbor za ljudska prava održao je 16. jula 2010. završnu konferenciju za novinare u okviru projekta Sandžački dijalozi: podrška prevazilaženju podela i artikulisanju stvarnih interesa regiona. Ovom prilikom predstavljena je publikacija "Sandžak i evropska perspektiva", kao rezultat projekta realizovanog...   Galerija >>>

 

KORUPCIJA KAO PREPREKA NA PUTU EU

institucionalni mehanizmi delovanja na lokalnom nivou

10. decembar 2009

MS Word (92kb) >>>

sandzak4-01a.jpg (3171 bytes)

Helsinški odbor za ljudska prava, organizovao je 10. decembra 2009 u Novom Pazaru, četvrtu po redu, radionicu u okviru projekta koji je podržan od strane Delegacije Evropske komisije u...   Galerija >>>

 

SANDŽAČKI DIJALOZI (3)

Treća u nizu radionica u okviru projekta "Sandžački dijalozi: podrška prevazilaženju podela i artikulisanju stvarnih interesa regiona"

MS Word (72kb) >>>

"Država treba da se ponaša u skladu sa zakonima koje je sama donela, što znači da je država donela zakon po kome postoji sedam verskih zajednica, a ustav kaže da postoji samo jedna...   Galerija >>>

 

EKONOMSKI PROBLEMI I RAZVOJNE PERSPEKTIVE SANDŽAKA

Druga u nizu radionica u okviru projekta "Sandžački dijalozi: podrška prevazilaženju podela i artikulisanju stvarnih interesa regiona"

Helsinški odbor za ljudska prava, organizovao je 29. juna 2009 u Novom Pazaru, drugu po redu radionicu, u okviru projekta koji je podržan od strane Delegacije Evropske komisije u Republici...
MS Word (61kb) >>>

 

POLOŽAJ ŽENA U SANDŽAKU

Izveštaj sa radionice u Tutinu

16. maj 2009.

MS Word (63kb) >>>

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u saradnji sa Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, organzovao je u Tutinu, 16. maja 2009, radionicu o položaju žena u Sandžaku. Moderatorke su bile Vera...   Galerija >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment