PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Promovisanje antidiskriminatornog ponašanja i prakse

 

PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE

Dva su osnovna zadatka projekta - "lečiti" i "sprečiti" diskriminaciju. Zato, u radu koji ide "od baze prema vrhu" i koji uspostavlja direktnu komunikaciju između "baze" i "vrha" Odbor se fokusira na dve oblasti - jednu u kojoj je diskriminacija već direktno, indirektno ili sistemski prisutna i treba je "lečiti", i drugu u kojoj je diskriminatorno ponašanje nasleđeno, stečeno ili potsticano, ali se može "sprečiti". U prvoj oblasti je osoblje ustanova za zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite, a u drugoj nastavno osoblje u srednjim školama i učenici - odnosno, njihovi đački parlamenti. Mada metodološki različit, rad u ove dve oblasti je u suštini komplementaran po efektima, odnosno koristima koje od njega mogu imati dve od najugroženijih i najosetljivih kategorija stanovništva: ljudi sa posebnim potrebama (čiji položaj praktično dele i zaposleni koji se o njima staraju) i mladi.

U oblasti institucionalizovane socijalne zaštite projekat, između ostalog, senzibiliše stručne timove i pomoćno osoblje u ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje korisnika za prakse i sistemske nedostke, kojima se direktno ili indirektno diskriminišu institucionalizovani korisnici, odnosno krše i Zakon i međunarodne konvencije.

Jedan od ciljeva projekta u domenu sredjnoškolskog sistema jeste da podigne svest učenika i nastavnika o otvorenim ili prikrivenim oblicima diskriminacije, prisutnim kako u svakodnevnom životu, tako i u nastavnim planovima i udžbenicima.

 

 

 

 

 

ZAVRŠNI PANEL ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA ZBRINJAVANJE KORISNIKA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Beograd, 24. decembar 2010)

Panel diskusija kojom je zaokružen segment projekta, kojim su obuhvaćeni zaposleni u ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje korisnika održan je 24. decembra 2010. godine u zgradi Republičkog zaštitnika građana. Pozivu Helsinškog odbora...
MS Word (52kb) >>>

 

JEDNI BEZ ZAŠTITE, DRUGI BEZ SANKCIJA

D. Devečerski

Dnevnik, 3. januar 2011

Okidač za pokretanje projekta "Promocija antidiskriminatornog ponašanja i prakse" Helsinškom odboru za ljudska prava u našoj zemlji, uz činjenice da je diskriminacija u Srbiji sistemska i endemska pojava, te da njeno suzbijanje doprinosi uspešnim evrointegracijama i utiče na kredibilitet zemlje, svakako je bio i podatak da se u našoj zemlji čak 90 odsto slučajeva diskriminacije...
MS Word (33kb) >>>

 

PANEL U SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Beograd, 26. novembar 2010)

MS Word (46kb) >>>

Aktivnost kojom je zaokružen jedan od dva segmenta projekta "Promocija antidiskriminatornog ponašanja i...   Galerija >>>

 

ZAVRŠNI SEMINAR ZA NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Novi Sad, 22-23. oktobar 2010)

MS Word (77kb) >>>

Od 16 profesora - po dvoje iz svake od srednjih škola obuhvaćenih programom treninga...   Galerija >>>

 

OSMI TRENING ZA UČENIKE I NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Subotica, 14. oktobar 2010)

MS Word (65kb) >>>

Srednja medicinska škola u Subotici je nacionalno mešovita - dominiraju učenici srpske i mađarske nacionalnosti, ali ima i učenika iz...   Galerija >>>

 

TRENING U CILJU PROMOCIJE ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

(Kulina, 4-5. oktobar 2010)

Helsinški odbor za ljudska prava je nastavio sa serijom treninga u cilju promocije Zakona o zabrani diskriminacije. U Domu za smeštaj odraslih lica u Kulini, 4 i 5.oktobra, održana su dva treninga, kojima je prisustvovalo ukupno 46 zaposlenih. Iako se radi o...   Galerija >>>

 

SEDMI TRENING ZA UČENIKE I NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Preševo, 24-25. septembar 2010)

MS Word (37kb) >>>

Projekat koji obuhvata i dvodnevne seminare za učenike i nastavnike srednjih škola realizuje se uz podršku...   Galerija >>>

 

ŠESTI TRENING ZA UČENIKE I NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Vranje 22-23. septembar 2010)

MS Word (36kb) >>>

Seminar održan u okviru projekta koji je podržao Fond za otvoreno društvo trajao je, kako je i bilo predviđeno..   Galerija >>>

 

PRVA ČETIRI TRENINGA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Kragujevac, Tutin, Sremčica i Knjaževac)

Projekat "Promovisanje antidiskriminatornog ponašanje i prakse" na nivou ustanova socijalne zaštite obuhvata treninge treninga za sve kategorije zaposlenih, jedan dvodnevni seminar u Beogradu i panel diskusiju kojom bi se zaokružila prva godina implementatcije...
MS Word (57kb) >>>

 

ODRŽANA DVA TRENINGA U VETERNIKU

30. septembar 2010

U ponedeljak i utorak, 27. i 28. septembra, održana su dva treninga za zaposlene u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku. Treninzima je prisustvovalo oko 40 zaposlenih, različitih stručnih kvalifikacija. Imajući u vidu da se u ovoj ustanovi...   Galerija >>>

 

O TRENINZIMA

MS Word (19kb) >>>

Projekat "Promovisanje antidiskriminatornog ponašanje i prakse" u okviru ustanova socijalne zaštite podrazumeva održavanje treninga za sve kategorije zaposlenih u ustanovama, dvodnevni seminar u Beogradu nakon završetka svih treninga i panel diskusiju, kojom se prva godina...   Galerija >>>

 

O PROJEKTU

Helsinški odbor za ljudska prava je, početkom godine, počeo realizaciju projekta pod nazivom "Promovisanje antidiskriminatornog ponašanje i prakse". Projekat se realizuje u periodu od 15.12.2009. do 15.12.2010. godine, uz podršku Fonda za otvoreno društvo (FOS). Diskriminacija je ozbiljan problem kojim se narušava temeljni demokratski princip jednakosti građana i dovodi u pitanje sama ideja ljudskih prava. Uvereni da se preko...
MS Word (16kb) >>>

 

PETI TRENING ZA UČENIKE I NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Bujanovac, 8. juni 2010)

MS Word (36kb) >>>

Školu "Sezam Suroi" u Bujanovcu...   Galerija >>>

 

ČETVRTI TRENING ZA UČENIKE I NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Alibunar, 28. maja 2010)

MS Word (46kb) >>>

Spremnost učenika u Alibunaru...   Galerija >>>

 

PRVA TRI TRENINGA ZA UČENIKE I NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOVISANJE ANTIDISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I PRAKSE"

(Novi Sad, Novi Pazar i Pančevo)

MS Word (82kb) >>>

Helsinški odbor je započeo rad na...   Galerija >>>

 

VODIČ KROZ ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Acrobat PDF (403kb) >>>

     .......................................

 

VODIČ KROZ ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

 

PRIRUČNIK ZA UČENIKE

Acrobat PDF (86kb) >>>

 

PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE

Acrobat PDF (95kb) >>>

 

PRIRUČNIK ZA SOCIJALNE RADNIKE

Acrobat PDF (75kb) >>>

     .......................................

 

FORMULAR ZA PRITUŽBU POVERENIKU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Acrobat PDF (82kb) >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment